Oma sivu: tai
Koeta hakua! Sillä voi
löytyä uusia makuja!


Vesissä on eroja . Uutta vettä ei ole saapunut maapallolle 4-5 miljardiin vuoteen, joten sama vesi kiertää eri olosuhteissa ja -muodoissa milleniasta toiseen. Tarkoittaa että veden koostumus, maku, mineraalisuus ovat uniikkeja elementtejä jotka kantavat mukanaan olosuhteita joista ovat kotoisin sekä niihin liittyvää historiaa. Tässä(kin) mielessä vedellä on todellakin muisti ja se yhdistää kaiken olemassa olevan. ’Alkemistisessa’ katsannossa vesi elävöittää nautittaessa meissä piilevän eri olemassaolon muotoihin liittyvän solutason muistin, veden ja viinin väliseen mysteeriin liittyen.
pokeria Vähemmän dramaattisesti muotoiltuna vesi muodostaa eri kansoille ja maantieteellisille paikoille merkittävän osan niiden alkuperäistä identiteettiä, mallia ’Suomen puhdas pohjavesi’. Karkeasti ajateltuna kyse on fyysisistä tosiasioista ja niihin liittyvistä mielikuvista – hienovaraisemmin ajatellen kyse on eräästä tavasta jolla vesi välittää meihin siihen sisältyvän muistijäljen.
 Vesi on parantava elementti jo sananlaskunkin mukaan – silti homeopatian kaltaiset parantamisen menetelmät jotka perustuvat ’veden muistin’ hyödyntämiseen, kohtaavat vastustusta: meille jotka pidämme vettä miltei itsestäänselvyytenä ei paraneminen voi tapahtua niin yksinkertaisesti, vaan omaa veden ja itsemme alkuperästä erkaantumista heijastaen koemme paranemisen olevan mahdollista lähes yksinomaan pitkälle kehitettyjen kemiallisten interventioiden, lääkkeiden, välityksellä.
 Veden muisti on todennettu myös tutkimalla vesimolekyyliä – veden molekyylirakenne muuttuu ratkaisevasti sen tullessa osaksi vesijohtojärjestelmää: käydessään lävitse modernin vedenpuhdistusprosessin vesimolekyyli menettää kykynsä kiteytyä esimerkiksi lumihiutaleista tutulla tavalla. Mutta sen on todettu saavan tämän kyvyn takaisin altistamalla vesi esimerkiksi klassisen musiikin värähtelyille. Toisin sanoen Beethovenin avulla veden uniikit ominaisuudet palaavat ja korostuvat. Ei liene sattumaa että asiaa on tutkittu eniten juuri Japanissa, maassa jossa on vahva perinne liittyen ruoan ja juoman hengelliseen ulottuvuuteen.